บริษัท ซี.เอส.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

10/22 หมู่ 8 ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ติดต่อเรา

Tel : 098-263-3904, 02-3881081, 02-3881082, 02-388-1080‭

Email : cscinter@hotmail.com