มอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนและกีฬา

image

มอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนและกีฬา

มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้กับโรงเรียนวัดหนองหลอด อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี